BARBARA PINTER ZUPANČIČ

Upravičeni ste do življenja iz veličine!

Sreča brez razloga

Je možno, da smo srečni in mirni ves čas, brez razloga ali vzroka za to? Si želite to v vašem življenju?  In če je to mogoče, zakaj je ohraniti vedrino in veselje tako nedosegljivo? Kje se skriva?

Veliko se o tem piše, prakticira, uči. A resnica je preprosta – sreča je prirojena človeškemu bitju. To stanje se ne pridobi. Dano nam je že ob rojstvu.

Ampak zakaj tega potem ne občutimo? Problem ni v tem, da bi bilo to stanje odsotno, ampak v naši človeški težnji, da to stanje iščemo na napačnih mestih. Navadne in  prehodne užitke zamenjujemo  za prožno in trajno srečo. To je pogosta in ključna napaka.

Zabava je kratkotrajna izkušnja zadovoljstva in veselja, ki je pogojena z  zunanjimi izkušnjami. Spremlja jo kratkotrajni občutek sreče. Je minljiva in naporna, ker jo stalno lovimo. Srečamo ljudi, kupujemo predmete in pridobivamo izkušnje. Nekatere nas zadovoljijo, nekatere ne. Ocenjujemo, kaj nas zadovolji in kaj ne. Hlepimo po zadovoljitvi. Postanemo odvisni od zunanjih okoliščin – razlogov ali vzrokov – oseb, predmetov ali izkušenj.

Pristna sreča je precej drugačna. To je izkušnja miru, radosti in veselja, ki seveda izhaja iz zdravega telesa, modrega srca in uma. Njen vir je notranji in ne zunanji. Je naravno prisotna in ne iskana v zunanjem svetu. In za razliko od zabave, je pristna sreča stabilna in trajna.

Zabava je trenutna. Je nestalna, se razblini in vodi v izgubo, trpljenje ter neskončno in naporno iskanje na napačnem mestu. Pristna sreča je trajna lastnost.

Ker ni odvisna od ničesar zunanjega, je odporna, trdna in ostaja kot stabilni preizkusni kamen vedrine in veselja ne glede na  življenjske izzive in nadloge. Želimo in ostanemo mirni, medtem ko se ukvarjamo s kompleksnostjo zunaj nas.

Trajna, pristna sreče zahteva, da se obrnemo navznoter in odkrijemo naravno zadovoljstvo mirujočega in mirnega uma. Nič nam ni treba narediti. Vedno je tam. Sreča in vedrina, ki prebiva znotraj nima razloga ali vzroka. Je preprosto sreča brez razloga ali vzroka.

Zakaj se odločate? Za površino ali globino? Za življenje stalnega cikla lovljenja in prizadevanja za zabavo ali pa življenjem v katerem doživljate notranjo mirnost in stabilnost?

small_divider_2

Varovanje zasebnosti in splošni pogoji