BARBARA PINTER ZUPANČIČ

Ženska moč je tiha moč, ki povzdigne največ src!

MATRICA IDENTITETE PREPRIČANJ

Nisem dovolj

Moj obstoj je že sam po sebi izredno dragocen in je resnični blagoslov za vse. 

Kako se to prepričanje lahko odraža v vašem vsakdanjem življenju:

 • Usmerjeni ste navzven, k drugim ljudem in se nenehno žrtvujete za druge.
 • Le redko občutite zadovoljstvo, saj se osredotočate na potrebe drugih in/ali zunanja merila popolnosti oziroma uspeha.
 • Prevzemate odgovornost za druge ljudi – za njihovo srečo, zadovoljstvo in izpolnjenost.
 • Občutek imate, da se morate mnogo bolj potruditi, če hočete doseči enak uspeh ali priznanje kot ostali ljudje.
 • Globoko v sebi ste prepričani, da živite za to, da drugim ugajate in zadovoljujete njihove potrebe.
 • Ukvarjate se s stvarmi, ki vas ne izpolnjujejo.
 • Pretiravate s skrbjo za druge in se nenehno ukvarjate z njihovimi potrebami in težavami, ob tem pa pogosto zanemarjate svoje lastne.
 • Se prenajedate in/ali stradate.
 • Imate občutek kot da nikoli nimate dovolj (časa, denarja, virov, ljubezni itd.).
 • Ste mojster za vse.
 • Ste pretirano občutljivi na potrebe in težave drugih.
 • Tik pred tem, ko bi se lahko v neki stvari zares izmojstrili, običajno odnehate.
 • Pogosto se znajdete v situaciji, ko ste preobremenjeni s številnimi obveznostmi, ki vam preusmerjajo fokus v povsem različne smeri.

Kako se drugi ljudje običajno odzivajo na vas:

 • Se pogosto počutijo, da ne glede na to v kolikšni meri vam izkažejo svojo ljubezen in podporo, vam to nikoli ne zadošča.
 • Postanejo pretirano odvisni od vas.
 • Se navadijo na to, da zanje naredite več v zameno za manj. Ob tem so globoko v sebi prepričani, da jim to pripada.
 • Občutijo frustracijo in nezadovoljstvo v odnosu do vas, še posebej kadar si naložite več obveznosti kot jih dejansko lahko izpolnete ter jih posledično pustite na cedilu.
 • Vam ne zaupajo, da boste držali obljubo in naredili to, kar pravite.
 • Imajo občutek kot da jih v resnici ne cenite, temveč zgolj pristajate nanje.

Vaša prepričanja glede drugih:

 • »Drugi ljudje me ne cenijo.«
 • »Drugi od mene pričakujejo več kot od ostalih.«
 • »Drugi ljudje od mene vedno želijo več kot jim dejansko lahko nudim.«

Vaše osnovno prepričanje glede življenja:

 • »Nikoli ni dovolj (npr. časa, denarja, pozornosti, virov ali ljubezni).«

Temeljni vzorci vedenja s katerimi si potrjujete veljavnost svojih prepričanj:

 • Pogosto se omalovažujete in razvrednotite, še posebej kadar vas drugi skušajo pohvaliti in potrditi vašo vrednost.
 • Si nalagate preveč obveznosti, ki jih realno ne morete izpolniti, s čimer si vedno znova potrjujete svoje prepričanje, da niste dovolj sposobni.
 • Si ustvarjate dolgove.
 • V svojih prostorih radi kopičite kramo.
 • Nenehno menjavate poklice, še preden bi vam na enem področju lahko zares uspelo.
 • Stvari počnete iz nekega občutka dolžnosti, ne pa zato, ker bi vam prinašale veselje.
 • Pred drugimi stalno vzbujate vtis, da lahko storite še več in jih s tem privajate na to, da imajo v odnosu do vas visoka pričakovanja.
 • Preveč dajete, preveč kupujete in običajno v vsem pretiravate.
 • Ob tem, ko se nenehno trudite izpolnjevati potrebe drugih ljudi, izgubljate stik s sabo.
 • Ne vztrajate, ko se ponudi priložnost, saj globoko v sebi čutite, da vas nobena stvar ne more zares zadovoljiti.
 • V odnosu do sebe in drugih si zastavljate skoraj nemogoča merila za uspeh.
 • Vedno znova sami sebe zanemarjate in se puščate na cedilu.
 • Običajno se zadovoljite z malim in se nenehno razdajate.
 • Vztrajate ob določenih ljudeh in v situacijah, ki vas ne izpolnjujejo, saj ste odrezani od tega, kar bi vam v življenju prineslo resnično srečo in zadovoljstvo.
 • Nalagate si delo in opravke, ki v resnici niso vaša odgovornost.
 • Se podcenjujete ali si vpričo drugih zbijate lastno vrednost.

Veščine in sposobnosti, ki jih je potrebno razvijati za preseganje te lažne identitete:

 • Sposobnost globoke prisotnosti (čuječnost), resničnega stika s sabo ter zavedanja svojih lastnih potreb in želja.
 • Naučiti se ustrezno opredeliti vrednost tega, kar ponujate.
 • Sposobnost dati najprej sebi in šele nato drugim.
 • Naučiti se sprejemati pohvale, ljubezen in podporo s strani drugih ljudi.
 • Zmožnost postavljati ustrezne meje in reči »ne« stvarem, ki vas ne navdihujejo in izpolnjujejo.
 • Sposobnost videti sebe in svoj lasten obstoj kot nekaj dragocenega in pomembnega.

Darovi in sposobnosti:

 • Ste izredno radodarni in imate vedno dovolj, da lahko to, kar imate, neobremenjeno delite tudi z drugimi.
 • Druge napolnjujete z občutkom blaginje.
 • V marsičem se izkažete, saj ste nagnjeni k temu, da razvijate mnoge različne talente in sposobnosti.

Pozitivne afirmacije, ki podpirajo vašo resnično identiteto:

 • S tem, ko ne pretiravam z delom in dajanjem, postajam vse bolj odprta za sprejemanje ljubezni, priznanja, podpore in hvaležnosti s strani drugih ljudi.
 • Globoko sem hvaležna za vse, kar imam in resnično cenim vse, kar sem.
 • Vedno imam dovolj časa, denarja, podpore in ljubezni za to, da živim polno življenje.
 • Sem popolnoma dovolj – v svojih očeh in v očeh drugih.
 • Živim za to, da ugajam sebi. Drugim ugajam in izpolnjujem njihove potrebe pod pogojem, da se sama tako odločim in kadar tudi meni ustreza.
 • Moja lastna sreča in zadovoljstvo mi veliko pomenita, zato sebe in svojo dobrobit postavljam na prvo mesto.

Resnična identiteta:

Moj obstoj je že sam po sebi izredno dragocen in je resnični blagoslov za vse.

small_divider_1

Varovanje zasebnosti in splošni pogoji