BARBARA PINTER ZUPANČIČ

Ženska moč je tiha moč, ki povzdigne največ src!

Podcast

W.I.P. Podcast = Women in Purpose, Power & Pleasure

Ženstvenost se nam ne zgodi, temveč nas pokliče. Zato je ta Podcast namenjen malim modrostim, ki vam bodo spremenila življenje.
Naj se tiha moč, ki povzdigne največ src, prebudi v vas.

Varovanje zasebnosti in splošni pogoji